Katılım Belgeleri

  • 2021 vizeli Lisansı
  • 18 yaş altı yüzücüler için veli izin belgesi(Sistemde örneği var),
  • Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu listede bahsedilmeyen ek evraklar isteyebilir.
  • Eksik belge teslim eden sporcular yarışmaya alınmaz.
  • Sporcunun yarışmalara katılmaması halinde kayıt ücretinin iadesi yapılmayacaktır.
  • Yarışmaya kayıt yaptıran ve mazereti sebebiyle katılamayan sporcuların yerine yerleştirme yapılmayacaktır.